V domski kuhinji se ekipa kuharjev, dietnih kuharjev, pomočnikov in vodje prehrane trudimo, da je hrana okusna, privlačna in čim bolj domača našim stanovalcem.

Jedilnike načrtujemo mesečno. Prizadevamo si, da so hranilno uravnoteženi, pestro sestavljeni, prilagojeni letnim časom in željam stanovalcev. Pri načrtovanju jedilnikov se mesečno sestaja komisija za jedilnike, v katero so vključeni tako stanovalci, kot tudi zaposleni in strokovne službe. Stanovalci in zaposleni imajo možnost podati pripombe in predloge.
Za kakovost prehrane so zelo pomembna tudi živila, ki jih v večji meri pridobivamo od lokalnih dobaviteljev in kmetij, pri čemer veliko pozornosti namenjamo eko pridelavi.

Ker se zavedamo, da je prehrana zelo pomemben dejavnik v nudenju storitev, se zelo trudimo, da v čim večji meri zadovoljimo potrebe in želje naših stanovalcev glede prehrane.Hrana je bila od nekdaj čaščena in opevana skoraj kot ljubezen do življenja, druženja in ljudi, s katerimi delimo trenutke ob hrani.