PROJEKT

"Skupaj ostanimo aktivni - kvalitetno preživimo jesen življenja doma"
AKRONIM: "SKUPAJ OSTANIMO AKTIVNI"

Vodilni partner: CSO Ormož center za starejše občane d.o.o.
Partner 1: Z-eniac, SO.P.

Kratek opis operacije:
Daljša življenjska doba in relativno dobra zdravstvena oskrba ostarele populacije je razlog, da moramo razmišljati o izboljšanju kvalitete bivanja naše starejše populacije v domačem okolju. Dejstvo je, da je za starostnike, ki se odločijo za institucionalno varstvo, torej odhod v Dom starejših občanov, dobro poskrbljeno.

Kot izvajalec socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu opažamo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, da je za starejšo populacijo poskrbljeno na ravni osnovnih storitev, torej za vzdrževanje osebne higiene (pomoč pri umivanju, oblačenju, za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb), manj pa je poskrbljeno za zagotavljanje in zadovoljevanje socialnih stikov. V ta namen želimo z različnimi aktivnostmi pod okriljem in v prostorih CSO Ormož dvigniti kvaliteto bivanja naše starejše populacije, ki še živi v domačem okolju.

V operaciji bo CSO Ormož nastopal kot vodilni partner ter Z-Eniac Ormož so.p. kot partner 1. V operacijo se bo predvidoma aktivno vključilo Društvo Spominčica Ormož kot zunanji izvajalec, pri aktivnostih bodo sodelovali tudi učenci okoliških osnovnih šol in vrtcev ter učenci OŠ Stanka Vraza.

Izvedla se bo analiza potreb okolja po storitvah pomoči na domu, dnevnega varstva in aktivnosti za starejšo populacijo. Rezultati ankete bodo imeli velik vpliv ne samo na izvedbo aktivnosti, ampak tudi na investicije v institucionalno varstvo, dnevne oblike varstva in druge storitve, ki bi jih opravljal CSO Ormož v sodelovanju z Z-Eniac ter drugimi organizacijami v okolju. Prav tako je zadevana tematika vezana na dolgoročne plane Občin Ormož, Središče in Sveti Tomaž. Glede na statistiko staranja prebivalstva na tem območju, je pomembno ugotoviti potrebe in skladno z ugotovitvami planirati sredstva za omenjeno problemsko področje.

Z nabavljenim osebnim vozilom za prevoz do 9 oseb, bi se starejše ljudi iz okolja prepeljalo na organizirana druženja in delavnice. Preko različnih aktivnosti bomo udeležencem ponudili možnost aktivnega preživljanja prostega časa, obogateno z aktivnostmi za vzpodbujanje finomotorike, sproščanja itd. Prav tako bomo z različnimi oblikami aktivnosti krepili in ojačali njihovo socialno mrežo, vzpodbujali bomo socialne stike ter posledično okrepili njihovo samopodobo.

Zavedamo se, da se tudi svojci, ki skrbijo za svoje ostarele sorodnike srečujejo z veliko težavami, strahovi in da se pogosto znajdejo pred ovirami, ki jih ne znajo premagati. V ta namen bomo tudi za njih organizirali sklop predavanj, s katerimi jih želimo usposobiti za delo in skrb svojih najbližjih, jih opogumiti in jim dati znanja in moči. Predavanja bodo namenjena tako starejšim, kot širši javnosti, ki jih vsebine povezane z demeco, staranjem, komunikacijo, nego ipd. zanimajo.

Partner 1 Z-eniac bo z brezeemijsijsko mobilno enoto izvajal manjša popravila ter nudil pomoč pri raznih opravkih. Pomoč na domu bomo izvajali z elektro vozilom, katero je bilo nabavljeno v projektu Danes za jutri za ta specifičen problem in je nadaljevanje aktivnosti omenjenega projekta.

Operacija bo trajala: od 01.06.2021 do 30.09.2022
Celotna vrednost operacije znaša 55.975,56 €, vrednost nepovratnih sredstev je 40.344,59 €.

Reportaža 1 - Radio Prlek


Reportaža 2 - Radio Prlek