CSO Ormož d.o.o.

type your text for first image here

Institucionalno varstvo

type your text for second image here

Pomoč družini na domu

type your text for third image here

Razvoz hrane na dom

type your text for 4th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 5th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 6th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 7th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 8th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 9th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 10th image here

Comenius

 

Center za starejše občane Ormož je bil v šolskih letih 2011/12 in 2012/13 eden izmed partnerjev vključenih v mednarodni projekt Comenius Regio partnerstvo, v katerem smo sodelovali z norveško lokalno skupnostjo Kvinnherad. Projekt je bil financiran iz evropskih sredstev. Na lokalni ravni je projekt koordinirala Občina Ormož, kot partnerske institucije pa smo sodelovali CSO Ormož, Center za starejše občane d.o.o., Knjižnica Franca Ksavra Meška in Osnovna šola Ormož. Na Norveškem je projekt koordinirala Kvinnherad komune, kot partnerji pa so sodelovali Rosendal ungdomsskule in Malmanger skule (njihove osnovne šole), Center starejših občanov Rosendalstunet, knjižnica Kvinnherad bibliotek in center prostovoljcev Kvinnherad Frivilligsentral.

 

V projektu smo sledili trem ciljem: ohraniti bogato kulturno dediščino, izboljšati funkcionalno pismenost in povečati podjetnost mladih. S projektnimi aktivnostmi smo želeli preprečiti, da bi bogata kulturna dediščina ne odšla v pozabo skupaj s starostniki in se ne bi prenesla na mlade. Pri mladih smo želeli spodbuditi podjetnost v povezavi z ohranjanjem kulturne dediščine in tako preprečiti beg možganov iz Ormoža. Bralna, pisna in računalniška funkcionalna pismenost je zelo pomembna za posameznikovo vseživljenjsko znanje, ne glede na njegovo starost, zato smo skozi projektne aktivnosti izboljševali funkcionalno pismenost mladih, srednje generacije in starejših.

 

Projekt lahko pobliže spoznate, če sledite tej spletni povezavi https://sites.google.com/site/regioilliteracy/