CSO Ormož d.o.o.

type your text for first image here

Institucionalno varstvo

type your text for second image here

Pomoč družini na domu

type your text for third image here

Razvoz hrane na dom

type your text for 4th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 5th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 6th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 7th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 8th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 9th image here

CSO Ormož d.o.o

type your text for 10th image here

Pomoč družini na domu

 

 

Osnovni namen in cilj socialne oskrbe na domu je upravičencem omogočiti čim kvalitetnejše življenje v njihovem domačem okolju.


POMOČ DRUŽINI NA DOMU vsebuje socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in potrebujejo občasno pomoč.


Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, v obsegu največ 20 ur tedensko.

 

 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU VKLJUČUJE NASLEDNJA OPRAVILA:


1. pomoč pri temeljnih opravilih:


• pomoč pri oblačenju in slačenju;
• pomoč pri osebni negi (umivanju);
• pomoč pri hranjenju;
• pomoč pri ohranjanju osnovnih življenjskih potreb (menjava inkontinenčnih pripomočkov);
• vzdrževanje ortopedskih pripomočkov.

 

2. gospodinjska pomoč:


• dostava enega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane;
• pomivanje uporabljene posode;
• osnovno čiščenje bivalnega prostora;
• postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.


3. pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov:


• vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom;
• spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti;
• informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca;
• priprava na institucionalno varstvo.

 

 

 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU JE NAMENJENA:


• osebam starim nad 65 let;
• osebam s statusom invalida;
• drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
• kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
• kronično bolnim otrokom in otrokom s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

 

Upravičenci morajo imeti zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju.

 

 

 

Storitve pomoči družini na domu opravljamo v času od 7.00 do 15.00 ure, vse dni v letu tudi v soboto, nedeljo in med prazniki. Storitve opravljamo v skladu s sklenjenim dogovorom med upravičencem in CSO Ormož d.o.o. Neposredne storitve pri upravičencu praviloma ne morejo biti krajše od ene ure in ne daljše od štirih ur dnevno oziroma največ 20 ur tedensko.

 


Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki prebivajo v občinah Ormož, Središče ob Dravi ali Sveti Tomaž. Že iz samega imena dejavnosti izhaja ,  da se storitve izvajajo na domovih upravičencev, torej v njihovem domačem okolju.

 

 

CENA IN PLAČILO


Cena storitve se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in na podlagi soglasja občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

 

 

Trenutno veljavni cenik najdete na tej povezavi.

 

Če sami ne zmorete kriti stroškov izvajanja storitve, lahko na Centru za socialno delo Ormož uveljavljate delno ali celotno oprostitev plačila storitve. Pri pripravi vloge vam bo v pomoč naša socialna delavka.

 


DODATNE INFORMACIJE

 

Informacije so vam na voljo pri vodji zunanjih dejavnosti, Katji Belovič, univ.dipl.soc.del., osebno v času uradnih ur:

 

Ponedeljek: 7.30-8.30 in 12.00-14.00
Sredo: 7.30-8.30 in 12.00-16.00
Petek: 7.30-8.30 in 11.00-12.00

 

Ali po telefonu na telefonskih številkah: 02 741 62 95 ali 041 633 046
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

Potrebni obrazci:

 

Na tej povezavi najdete vse potrebne obrazce za izvajanje storitev.